порцеланови кутии на грънчарско колело

Кутиите са точени на грънчарско колело, като е използван висококачествен английски порцелан. Декорирани са с ръчно правени релефи и рисунки, и са изпечени на 1250°С. Надглазурно са декорирани с колоидно злато или платина.
Други материали: стъкло.