средиземноморският готвач

Висококачествена каменина, точена на грънчарско колело. Използвана е глазура, предназначена за съдове за хранене. Техники за декорация: подглазурни рисунки, печати, колоидна платина.