съдове

Съдовете са точени на грънчарско колело, като е използван висококачествен английски порцелан. Те са декорирани с ръчно правени релефи и рисунки, и са глазирани с глазури, предназначени за съдове за хранене. Изпечени са на 1250°С. Надглазурно са декорирани с колоидно злато или платина.