солници

Солниците са точени на грънчарско колело, като е използван висококачествен английски порцелан. Те са с ръчно изработени релефи и рисунки, и са глазирани с глазури, предназначени за съдове за хранене. Изпечени са на 1250°С. Надглазурно са декорирани с колоидно злато или платина. Други материали: корк.