просфори

Точени на грънчарско колело печати за хляб, с ръчно издълбани символи.

За българите хлябът е свещен.

Замесването на обредните хлябове и тяхната украса имат характер на заклинание – те са пожелания за здраве, плодородие, щастие, любов… Хлябът е истинско ваятелско изкуство, призоваване на добро и предпазване от зло чрез символични образи.

В миналото често срещана практика била върху домашните обредни хлябове, посветени на различни празници, да се поставят отпечатъци от просфорни печати, носещи свещени символи.  В голяма част от страната те били много разпространени и всяка къща имала свой просфорник. При домашните печати формата не е строго определена и майсторите обогатявали символиката им със своето въображение и вяра.

За основен орнамент при тези просфорни печати съм използвала елбетица.

Елбетицата е древен орнамент, който  се среща през вековете в българското везмо, върху сгради, софри, геги, сватбени бъклици и ракли, детски люлки, талиги, керамични предмети, както и в украсата на празничните хлябове. Двойният кръст (наричан още български кръст) се изобразява за здраве, любов, плодородие, благоденствие, символизира хармонията в света и в човешкото поведение; пази и лекува.