чинии и подноси

Точени са на грънчарско колело, като е използвана висококачествена каменина. Те са декорирани с ръчни релефи и рисунки, и са глазирани с глазури, предназначени за съдове за хранене. Изпечени са на 1250°С. Надглазурно са декорирани с колоидно злато, платина, стъклени капки.