весели жаби

Сет от висококачествен английски порцелан, точен на грънчарско колело и глазиран с глазура, предназначена за съдове за хранене. Изпечен на 1260°С. Надглазурно: злато.