за подправки

Точени са на грънчарско колело, като е използвана висококачествена каменина или порцелан. Те са ръчно декорирани и рисувани, и са глазирани с глазури, предназначени за съдове за хранене. Изпечени са на 1250°С. Надглазурно са декорирани с колоидно злато или платина. Други материали: дърво, корк.