весел двор

Сет от висококачествен английски порцелан, точен на грънчарско колело и глазиран с глазура, предназначена за съдове за хранене. Изпечен на 1250°С. Техники за декорация: подглазурни рисунки, инлей, релефи, печати и копирки.