порцеланови чаши на грънчарско колело

Чашите са точени на грънчарско колело, като е използван висококачествен английски порцелан. Те са ръчно рисувани и са глазирани с глазури, предназначени за съдове за хранене. Изпечени са на 1250°С. Надглазурно са декорирани с колоидно злато или платина.
Всяка чаша е уникална.