купи и саксии

Точени са на грънчарско колело, като е използвана висококачествена каменина. Те са ръчно рисувани и са глазирани с глазури, предназначени за съдове за хранене. Изпечени са на 1250°С. Надглазурно са декорирани с колоидно злато или платина.