купи, кани, вази

Използвани са различни видове порцелан, по класическа техника за отливане в гипсови калъпи или точене на грънчарско колело. Декорация: подглазурни рисунки, релефи, ажури, колоидно злато и платина, копирки, различни видове глазури.